Kerstwens.jpg

December is bij uitstek voor de meeste mensen een feestmaand. Nu het jaar op het einde loopt. De dagen korter worden, ’s avonds de lichten eerder ontstoken, zoeken de meeste mensen elkaar op om met elkaar gezellig in een warme huiskamer bij elkaar te zitten.

Helaas zal het dit jaar anders worden door de beperkingen die het COVID-19 virus ons oplegt. De horeca en aanverwanten heeft voor de tweede keer dit jaar noodgedwongen zijn deuren moeten sluiten. Evenementen worden afgelast. Zodat er weinig ontspanning buiten de deur te zoeken is.

Voor onze Senioren Vereniging Oostermoer heeft dit ook zo zijn consequenties. Wij mogen door die COVID-19 beperkingen voor onze leden geen activiteiten ontplooien. Dit gaat ons zeer aan het hart doch het is niet anders. Wij zijn net als u machteloos in deze.

Aan de horizon gloort weliswaar hoop. Binnenkort komt er een vaccin tegen dit virus beschikbaar. Het zal volgens een bepaald schema van urgentie aan een ieder worden toegediend. Hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen is nu nog niet te zeggen. Wellicht dat we in de eerste maanden van 2021 nog gehouden zijn aan de richtlijnen die het RIVM ons heeft opgelegd ter bestrijding van de besmetting COVID-19 virus. We zullen ons geduld nog even moeten opbrengen eer we over kunnen gaan naar het ‘oude normaal’

Desondanks wensen wij u als bestuur goede feestdagen toe en hopen dat we gezond mogen blijven.

Vergeet alstublieft niet de eenzamen en zieken in uw omgeving. Voor hen is het extra zuur dat zij nog meer als anders aan huis zijn gebonden en weinig bezoek mogen ontvangen. Een kaartje, een telefoontje doet al wonderen en helpt mee hun eenzaamheid te doorbreken.

Samen zijn 2.jpg

SAMEN HOUDEN WIJ ONZE DORPEN LEEFBAAR

Als-je-toekomst-je-lief-is.jpg

 Handenschudden

 

 U bevindt zich op de website van de Senioren Vereniging Oostermoer

 

De seniorenvereniging stelt zich ten doel:

  1. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren in onze regio te weten Gieten / Gieterveen / Nieuwediep / Gasselte / Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond.

  2. De belangen van senioren in onze regio te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

  3. Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten.

  4. Eén keer per maand een seniorenmiddag te organiseren, om en om in het Dorpshuis Gieterveen, en het Dorpshuis ‘De Spil’ in Gasselternijveen.

  5. Eén keer per maand een afdelingsblad uit te geven waarin u al onze activiteiten kunt terug vinden en u op de hoogte gehouden wordt over de thema’s zorg, inkomen en welzijn, deze kunt u ook terug vinden op onze website: www.seniorenverenigingoostermoer.nl

  6. De jaar contributie is vastgesteld op € 25,00 per lid per jaar, tweede lid op het zelfde adres € 20,00. De contributie komt grotendeels ten goede aan de vereniging voor de activiteiten die wij voor u willen gaan organiseren.

  7. Lid worden van de SVO, of iemand anders een lidmaatschap cadeau Geven? U kunt zich als lid aanmelden door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. Klik hier.

 Samen zijn 2

SAMEN HOUDEN WIJ ONZE DORPEN LEEFBAAR