Gelukkig-Nieuwjaar.png

 

Namens het bestuur wens ik u allen een goed en gezond 2019

Vanaf deze plaats wil ik allereerst een ieder die ziek is heel veel sterkte toewensen en een voorspoedig herstel.

Met de feestdagen achter ons staan wij weer klaar voor onze leden en proberen weer informatieve en gezellige SVO Ledenmiddagen voor u te organiseren.

Er komt ook weer een fietstocht in het voorjaar en hopelijk bij voldoende deelname een busreis bij de afsluiting seizoen op 24 mei 2019. U wordt hierover nader geïnformeerd.

En van de SVO leden vragen wij of u ook ideeën aan zou willen dragen. Wat vind ú leuk en interessant? Onze seniorenvereniging is meer dan alleen het bestuur. U allen en wij vormen samen de SVO en geven er kleur aan.

Hebt u het niet (meer) naar uw zin binnen onze vereniging? Schroom niet dit kenbaar te maken bij het bestuur. Dan kunnen we proberen er iets aan te doen. M.a.w. Hebt u het naar uw zin binnen de SVO? Vertel het anderen. Hebt u klachten over de SVO vertel het ons.

Ons leden aantal blijft gelukkig enigszins stabiel. Er vallen helaas wat leden weg door sterfte, ziekte of verhuizing. Er melden zich gelukkig ook weer nieuwe aan. Toch is het voor het voortbestaan van onze vereniging van belang dat wij groeien.

Wij als bestuur proberen aan ledenwerving te doen. Alleen kunnen wij het niet. Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Breng de SVO te spraken bij uw vrienden en kennissenkring. Neem uw buurman, buurvrouw, vrienden/kennissen uit uw vrienden/kennissenkring eens mee naar een SVO Ledenmiddag.

Probeer duidelijk te maken dat men voor het lidmaatschap van een seniorenvereniging niet persé stokoud hoeft te zijn. Senior ben je al vanaf 55+ Juist de jongere generatie senioren zijn meer dan welkom binnen onze vereniging. Zij maken de SVO toekomstbestendig.

Groetjes van Trijntje Hoiting,

Voorzitster SVO