bibliotheek 24

 

PRESENTATIE EN OPRICHTINGSVERGADERING S.V.O. 8 DECEMBER 2015

Het verheugt ons op 8 december a.s. de onafhankelijke Senioren Vereniging Oostermoer aan u te mogen presenteren.

Hoewel onafhankelijk? Wij zijn afhankelijk van u. Zonder u geen seniorenvereniging. Met z’n allen, d.w.z. bestuur en leden, moeten wij de seniorenvereniging verder inhoud gaan geven. Wij als bestuur hebben slechts het raamwerk gemaakt.

Een zomer is er aan vooraf gegaan waarin de ANBO een geheel eigen koers is gaan varen waarin geen plek meer was voor onze afdelingsbesturen. De bankrekeningen van onze ANBO afdelingen werden geblokkeerd zodat wij niet meer direct het ledengeld voor onze activiteiten konden gebruiken. We kregen zelfs geen toegang meer tot onze ledenadministraties. Kortom… voor ons werd het duidelijk dat dit zo niet meer verder kon. We hebben eerst een ledenraadpleging belegd met de vraag “hoe verder” Ons idee was om één eigen seniorenvereniging op te richten, samen met de ex ANBO afdelingen Gasselternijveen e.o. en Gieterveen / Nieuwediep. U heeft ons daarvoor het groene licht gegeven.

De afgelopen maanden hebben we als bestuur hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We hebben een eigen website gemaakt, we zijn naar de notaris geweest voor een oprichting van de vereniging met statuten en huishoudelijk regelement. Voor foto impressie Klik hier. We hebben ons laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. We hebben daarna een zakelijke bankrekening geopend bij de RegioBank. Dit zijn allemaal de noodzakelijk attributen voor het oprichten van een vereniging. Ook dank aan Diderik Appeldoorn en Antje Nijp van de werkgroep Drenthe die ons daarin geweldig begeleid hebben.

Thijs Bakker heeft het nodige perfecte drukwerk verzorgd wat huis aan huis verzonden is voor de naamsbekendheid en ledenwerving. Momenteel hebben we 71 leden in mogen schrijven. Wij hopen dat dit aantal op en na 8 december a.s. nog mag vermeerderen. Ook het vertrouwde maandblaadje heeft een ander logo gekregen maar de opzet blijft hetzelfde.

Op 8 december a.s. is het woord aan u. U kiest dan een bestuur en daarmee wordt het bestaan van de Senioren Vereniging Oostermoer een echt feit. De kroon is dan op het werk gezet. De eerste periode moeten we financieel zien te overbruggen daar we met een lege kas starten. Neemt niet weg dat wij alles in het werk zullen stellen voor u de vertrouwde ledenmiddagen voort te zetten. De belastingservice blijft Thijs Bakker voor u verzorgen. Gaande weg zullen we meer financiële armslag krijgen om meer leuke dingen voor u te organiseren.

Samen gaan we er iets moois van maken. Samen houden wij onze dorpen Leefbaar. Wij hebben er zin in, u ook?

Louis van Rietschoten.

Secretaris SVO.

Samen zijn 2

SAMEN HOUDEN WIJ ONZE DORPEN LEEFBAAR