AWBZ

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) trad op 1 januari 2007 in werking. De wet moest er o.a. voor zorgen dat mensen die ondersteuning nodig hebben (zoals ouderen en mensen met een beperking) zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

Per 1 januari 2015 is de wet gewijzigd en zijn (meer) zorgtaken overgedragen aan gemeente en zorgverzekeraars met als doel langdurige zorg te hervormen. Volgens het huidige kabinet sluit maatwerk op gemeenteniveau beter aan bij wat mensen willen en is dit een goede manier om de stijgende zorgkosten in de hand te houden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Dat betekend dat het een taak van de gemeente is om te zorgen voor een goede begeleiding van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Iedere gemeente heeft een WMO-loket ingericht waar inwoners een beroep op kunnen doen. Per persoon wordt op basis van een intake en een analyse een plan van aanpak gemaakt waarin word vastgesteld wat iemand zelf kan regelen via zijn/haar eigen netwerk en welke aanvullende begeleidingen ondersteuning de gemeente de persoon kan bieden.

Met de hervorming in de langdurige zorg, waarvan de WMO 2015 de eerste stap is, zijn aanzienlijke bezuinigingen gemoeid. De zorgtaken die het rijk nu heeft overgeheveld naar de gemeenten moeten diezelfde zorgtaken nu gaan uitvoeren met een 40% minder budget. Daarom ontvangen mensen mogelijk minder hulp, begeleiding of ondersteuning en/of worden bepaalde voorzieningen minder of niet meer vergoed.

Voor onze Seniorenvereniging Oostermoer zit ons bestuurslid Marieke Muntjeweff in de WMO adviesraad. Zij hoort her en der via anderen welke hiaten zich nu voordoen bij de toekenning van de zorg. Marieke zou het echter zeer op prijs stellen wanneer zij die signalen direct zou horen i.p.v. derden zodat ze uw signalen direct mee kan nemen naar het WMO-adviesraad-overleg.

Onze oproep aan u is uw (negatieve) ervaringen m.b.t. de zorgtoekenning bij haar te melden. Zij kan dan actie ondernemen richting de WMO-Raad. U kunt uw reactie direct bij haar kwijt op haar telefoonnummer 0598-468472 of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Zorg_welzijn_werk

Alvast bedankt voor uw medewerking.